RING OSS - 031-311 33 20

Energiberäkning

RING OSS - 031-311 33 20

Energikartläggning

Vi erbjuder viktig energiberäkning till alla slags kunder

Vårt företag erbjuder även energikartläggning för stora företag. Vi har djup och gedigen erfarenhet och har certifikat godkänt av Energimyndigheten, som är ansvarig myndighet.

En energikartläggning ger stora företag kontroll över sin energianvändning. När företagen får kontroll över sin energianvändning i de byggnader där verksamheten, eller produktionen sker kan de sedan göra något som förbättrar och effektiviserar energianvändningen. En energikartläggning underlättar för alla stora företag möjlighet att göra något åt energianvändningen i sina lokaler där de har sin verksamhet och produktion.

Energikartläggning visar på brister

En energikartläggning kan hitta systemfel, ineffektiva utrustningar och ge åtgärdsförslag som ger stora företag ekonomiska besparingar, i till exempel tillverkningsprocessen. Att bli medveten om hur energin används och vilka energitjuvar som finns, gör att ni först efter det kan åtgärda dem,
Vi visar på kostnadsuppskattning vid ändrade energiflöden och pay-off tider, om företagen ändrar på sin energianvändning. Och vi beräknar vilka miljöeffekter som minskat usläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter ger. Anlita oss för er energiberäkning!

Ta kontakt när ni behöver någon som erbjuder energikartläggning för stora företag!