RING OSS - 031-311 33 20

Energiberäkning

RING OSS - 031-311 33 20

Energiberäkning

Vi gör energikartläggning för stora företag

Behöver ni en energiberäkning inför ett bygglov, energiberäkning i en villa eller en energiberäkning vid en tillbyggnad av er fastighet? Vi erbjuder kompetent energiberäkning för byggentreprenörer, fastighetsägare, kommuner och privatpersoner.

Vem behöver energiberäkning?

Alla som bygger nya byggnader behöver ofta komplettera bygglovet med en energiberäkning – eller energibalansberäkning som det också kallas – enligt krav från Boverket. I detta skede är energiberäkningen en uppskattning över hur mycket energi som den färdiga byggnaden kommer att ha. En energiberäkning ska tala om hur mycket energi som det färdiga huset kommer att behöva under ett normalår. Och senast 2 år efter att den nya byggnaden tagits i bruk ska energiberäkningen verifieras.

Anlita oss som är erfarna och kompetenta för er energiberäkning! 

Hur gör vi energiberäkning?

Vi använder oss av ett simuleringsverktyg; IDA – Indoor Climate and Energy (IDA ICE) och kan då beräkna byggnadens prestanda gällande energienvändning och eventuella energibersparingar. Det innebär att vi har möjligen både att se hur bra uppvärmningen är och hur energieffektiviteten är i huset är. Men inte bara det, vi ser till så att ni får en energianvänding till största möjliga komfort och effektivitet.

Då tar vi reda på:

1. Om det finns energiförluster i en fastighet.
2. Om det finns ett lågt kylbehov.
3. Hur effektiv värme- och kylanvändningen är.
4. Hur effektiv elanvändningen i huset är.

Anlita rätt företag för energiberäkning

Vi som arbetar med detta har stor kompetens och erfarenhet av energi- och elbranschen. Vår kompetens bevisas genom de certifikat som vi har erhållit från Boverket, som är ansvarig myndighet gällande energiberäkning och energikartläggning för stora företag. Boverket i sin tur har gett andra certifieringsföretag uppdraget att ge ut certifikat. Vi har Kiwas certifikat på att vi gör energiberäkning med stor noggrannhet och kompetens.