RING OSS - 031-311 33 20

Energiberäkning

RING OSS - 031-311 33 20

Energiberäkning

Få energibesparing med energiberäkning

Kontakta oss

Energiberäkning

ATPower Svenska AB erbjuder energiberäkning för byggentreprenörer, fastighetsägare och privatperson. Vi beräknar åt er inför bygglovsansökan och fastighetsbygge.

Energikartläggning

Vi hjälper även stora företag med en komplett energikartläggning. En energikarläggning för stora företag ska göras vart 4:e år, enligt lagen.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Energiberäkning

Vi gör energiberäkning för kunder i Sverige

Vi på ATPower Sverige vänder oss till byggentreprenörer, fastighetsägare, kommuner och privatpersoner som önskar en energiberäkning inför sitt husbygge. I energiberäkningen får ni fram er kommande energianvändning för er fastighet under ett år. Vi erbjuder energiberäkning inför bygglov, energiberäkning i villa och en eventuell energiberäkning i hus inför tillbyggnad.

Kontakta oss för energiberäkning inför bygglov och fastighetsbygge!

Så går energiberäkning till

En energiberäkning är ett krav som kommer från Boverket. Enligt deras byggregler, kap. 9 om "Energihushållning" ska alla byggnader vara utformade på sådant sätt att energianvändningen begränsas, så mycket det går och om det är möjligt. Det är här som vårt företag kommer in i bilden, då vi gör dessa energiberäkningar som krävs inför ett husbygge.

När ni anlitar oss för viktiga energiberäkningar, gör vi det noggrant och systematiskt. Då använder vi oss av ett simuleringsverktyg; IDA – Indoor Climate and Energy (IDA ICE) och med det simuleringsverktyget kan vi beräkna energianvändningens prestanda i den kommande byggnaden. Det innebär att vi har möjligen att både se hur bra uppvärmningen är och hur energieffektiviteten är i huset. Men inte bara det, vi ser till så att ni får en kommande energianvänding till största möjliga komfort och effektivitet.

Vad tar energiberäkning reda på?

1. Om det finns energiförluster i en fastighet.
2. Om det finns ett lågt kylbehov.
3. Hur effektiv värme- och kylanvändningen är.
4. Hur effektiv elanvändningen i huset är.

Vi som arbetar med detta har stor kompetens och erfarenhet av energi- och elbranschen. Vår kompetens bevisas genom de certifikat som vi har erhållit från Boverket som är myndighet gällande energiberäkning och energikartläggning för stora företag. Boverket i sin tur har gett andra certifieringsföretag uppdraget att ge ut certifikat. Vi har Kiwas certifikat som intygar att vi kan göra en energiberäkning med stor kompetens.

Kiwa logo   Vi har certifikat från Kiwa

Skillnad på energiberäkning och energideklaration?

En energiberäkning upprättas redan vid en projektering inför ett fastighetsbygge. En energiberäkning talar om vilka krav som finns på en byggnad vid nybyggnation. Om det redan finns en befintlig och byggd fastighet, ska en energiberäkning verifiera att energinanvändningen i fastigheten motsvarar kraven från Boverket.

Eftersom myndigheten har krav på energianvändning och den kapacitet som en ny byggnad ska ha, är det viktigt för alla nya fastighetsägare och entreprenörer som bygger nya hus – att säkerställa att fastigheten möter Boverkets krav.

Krav på energideklaration

En energideklaration upprättas på underlag av uppmätta värden under en 12-månaders period under något av de senaste 3 åren. Även vid köp eller försäljning av en bostad ska en energideklaration upprättas. Den nya fastighetsägaren har rätt att veta ungefär hur stor energi som används i huset.